Ahad, 7 Oktober 2012

Latihan


  
Latihan Pengukuhan 

 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1.  Fungsi ………….. basikal ialah untuk menghentikan pergerakan basikal.

  2.  ………………berfungsi sebagai alat pemijak untuk mengayuh engkol 
       basikal.

  3.  Bingkai besi tempat memasang tayar dipanggil sebagai …………..

  4.  ……………….. merupakan tempat duduk penunggang basikal.

  5.  Menampung udara yang dipamkan ke dalamnya adalah fungsi ………

  6.  ………………. digunakan untuk mengimbang dan mengukuhkan rim
       basikal.

  7.  ……………..adalah untuk memastikan alatan atau mesin mudah berada   
       dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan.

  8.  ……………… ialah membaiki alatan yang mengalami kerosakan yang
       menyebabkannya gagal berfungsi dengan sempurna.


Sabtu, 6 Oktober 2012

Rancangan Pengajaran HarianRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran                      : Kemahiran Hidup.
Tarikh                                     : 5 November 2012.
Kelas                                      : 6 Bestari
Masa                                       : 8.30 pagi – 9.00 pagi.  ( 30 minit )
Bilangan pelajar                    : 20 / 20.
Tajuk                                      : Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah.

Kemahiran                             : Aras 1
Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal   seperti pedal, menampal tiub tayar  dan brek basikal serta mengetahui alatan tangan yang diperlukan dalam proses penyenggaraan.
Pengetahuan sedia ada        : Murid-murid mempunyai pengetahuan mengenai alatan tangan.

Hasil Pembelajaran               : Diakhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i)  Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih.
ii)  Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih.
Kemahiran Berfikir               :  Menyelesaikan masalah, membuat inferens, dan membuat rumusan.
Bahan Bantu Mengajar        :  Power point, LCD , gambar basikal,  alatan tangan
Penerapan Nilai-Nilai Murni            :  Berhati-hati, kerjasama, perhatian, cermat, dan tekun.
Penyerapan Ilmu                   :  Teknologi Sains dalam membaik pulih mesin
Strategi dan Kaedah             : Kontekstual Soal jawab, dan Tunjuk cara.


Langkah Pengajaran
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Alatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi
( 5 Minit )

Bercerita secara ringkas mengenai perkembangan basikal dari dulu hingga kini.
( EMK – kreativiti & inovasi )
Guru mengadakan sesi soal jawab dengan murid .

Mengaitkan perbincangan dengan keselamatan jalan raya.Nyanyian lagu “Basikal Tua”.


·          Bertanya mengenai kenderaan yang terdapat di rumah murid-murid.
·         Kenderaan apa yang mereka boleh bawa.
·         Menceritakan serba sedikit tentang keselamatan dan undang-undang jalan raya.
·         Mempamerkan senikata lagu “Basikal Tua”.

·          Memberi maklum balas terhadap soalan guru.
·         Menyanyikan lagu basikal tua.


Senikata lagu.

Langkah 1
( 5 minit )


Membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan.


·         Mempamerkan gambar basikal.

·         Melihat gambar basikal yang dipamerkan.

Gambar basikal
Kad imbasan
  

Langkah Pengajaran
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Alatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid


Mengetahui komponen yang terdapat pada basikal.

Mengetahui fungsi-fungsi setiap komponen basikal.

Pengabungjalinan matapelajaran Sains di dalam subjek Kemahiran Hidup.


·          Menamakan komponen-komponen basikal
·         Menyatakan fungsi-fungsi setiap komponen basikal.
·         Menerapkan kemahiran asas sains di dalam penerangan tentang fungsi komponen basikal seperti rantai dan gear.
·         Aktiviti melabel bahagian basikal.

·          Mendengar dan memberi respon terhadap penerangan guru.

·         Menampalkan kad nama  komponen basikal pada gambarajah yang dipamerkan.


    

Langkah Pengajaran
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Alatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Langkah 2
( 5 minit )

Aktiviti kumpulan

Bahagian yang perlu dibaik pulih

Kerosakan yang mungkin berlaku pada komponen basikal.
a)  pedal
b)  rantai
c)  brek
d)  tiub·         Mengedarkan sampul berisi kad kerosakan basikal.
·         Meminta murid menyenaraikan kerosakan yang mungkin berlaku pada komponen basikal yang diberikan.
·         Meminta murid melaporkan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas.

·         Membuka sampul dan berbincang di dalam kumpulan tentang kerosakan yang mungkin berlaku.
·         Melaporkan hasil perbincangan di hadapan kelas.

Sampul surat

Kad komponen basikal.
  
  
Langkah Pengajaran
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Alatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Langkah 3
( 10 minit )

Alatan tangan dan bahan untuk kerja baik pulih

Mengenalpasti alatan yang sesuai digunakan untuk membaik pulih basikal

Penggunaan alatan tangan yang betul

Langkah-langkah keselamatan penggunaan alatan tangan

Latihan pengukuhan.

·         Memaparkan paparan slaid alatan tangan dan fungsinya.
·          Memberi penerangan tentang alatan tangan yang sesuai digunakan.
·         Menerangkan fungsi alatan dan bahan yang dipaparkan.
·         Menerapkan langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alatan.


·         Melihat dan memberi perhatian pada  paparan slaid yang disediakan.
·         Memberi respon terhadap penerangan guru.
·         Menyelesaikan latihan yang diberi.

Slaid powerpoint

Lembaran kerja

Alatan tangan;
Tukul bonggol
Playar gabung
Sepana boleh laras
Sepana gabung
Pengumpul tayar

   
Langkah Pengajaran
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Alatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Penutup
( 5 minit )

Rumusan

Komponen basikal

Bahagian yang perlu dibaiki dan alatan yang digunakan.

·         Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini kepada murid-murid.

·         Murid membuat refleksi tentang pelajaran pada hari ini.

Lembaran kerja